RODO

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w firmie MGT TECH Sp. z o.o. Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest firma MGT TECH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętochowskiego 3/197 , 01-318 Warszawa, NIP: 522-297-62-76

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@mgttech.pl, lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

W firmie MGT TECH Sp.zo.o. zbieramy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko ;

  • Nazwę firmy ;

  • Dane adresowe ;

  • Nr telefonu ;

  • Adres e-mail ;

  • Informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej ;

     

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) obsługi i realzacji zamówień produktów oferowanych przez MGT TECH Sp. z o.o. - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zamówień i ofertowania nowych produktów;

b) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu MGT TECH sp. z o.o., do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

c) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa MGT TECH sp. z o.o. , do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa MGT TECH sp. z o.o. , przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być  podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do wycofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem MGT TECH sp. z o.o. w Warszawie, lub wysyłając maila na adres: ochronadanych@mgttech.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

 

Powered by Quick.Cart

MGT TECH Sp. z o.o.
ul. Świętochowskiego 3/187
01-318 Warszawa
Zakład produkcyjny i biuro
ul. Warszawska 49/51
05-820 Piastów
e-mail:

  Realization 2015 © by MGTTECH

      Strona Główna  |  Regulamin  |  Polityka prywatności cookies  |  Kontakt z nami  |  Formularz zamówienia